Hastane

NB Kadıköy Hastanesi, Türk Diyabet ve Obezite Diyabet Derneği Vakfı tarafından toplum sağlığı hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir hastanedir.

Tüm organizasyonel süreçlerde Sağlık Bakanlığı’nın kalite standartlarını benimseyen hastane, en yüksek kalitede hasta bakımının sağlanmasına özellikle önem vermektedir.

The hospital has a Level 3 General Intensive Care Unit, General Surgery, Neurology, Plastic Aesthetic and Reconstructive Surgery, Orthopedics and Traumatology as well as Cardiovascular Disease Departments.