Klinik

NB Kadıköy Hastanesi, Türk Diyabet ve Obezite Diyabet Derneği Vakfı tarafından toplum sağlığı hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir hastanedir.

Tüm organizasyonel süreçlerde Sağlık Bakanlığı’nın kalite standartlarını benimseyen hastane, en yüksek kalitede hasta bakımının sağlanmasına özellikle önem vermektedir.

Hastane 3. seviye Genel Yoğun Bakım Ünitesi, Genel Cerrahi, Nöroloji, Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji ile Kardiyovasküler Hastalık Bölümlerine sahiptir.